دکتر مجید سبزه پرور فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع با معدل 17/84 و نمره تز 19/21 در سال 1386 اطلاعات بیشتر

زمان بندی حضور من در دانشگاه

روز صبح محل حضور عصر محل حضور
شنبه از ساعت 8 تا 13 از ساعت 14 تا 16
یک شنبه از ساعت 8 تا 12 از ساعت 13 تا 17
دو شنبه از ساعت 8 تا 14 از ساعت 13 تا 17
سه شنبه از ساعت 8 تا 12 شرکت ری آب-مدیریت ریسک از ساعت 13 تا 17 شرکت ری آب-مدیریت ریسک
چهار شنبه از ساعت 8 تا 14 سایپا - مدیریت پروژه از ساعت 13 تا 17 جهاد دانشگاه شریف - م پروژه
پنج شنبه از ساعت 8 تا 14 کرج انجمن استاندارد- کلاس MSP از ساعت 14 تا 17 کرج انجمن استاندارد- کلاس P6
جمعه از ساعت 8 تا 14 شهرک غرب - کلاس MSP از ساعت 14 تا 20 شهرک غرب - PMBOK

آخرین اخبار:

96/01/29; اخبار استخدامی; استخدام رشته مهندسی صنایع و مدیریت پروژه; مشاهده جزییات
13/ 7/ 93; ویرایش یازدهم چاپ نوزدهم کتاب مدیریت و کنترل پروژه; این کتاب در روز 20 مهرماه روانه بازار خواهد شد; مشاهده جزییات
92/8/12; محتوای دوره هاي آموزشي; دانلود دوره هاي آموزشي; مشاهده جزییات
اخبار بیشتر