دکتر مجید سبزه پرور فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع با معدل 17/84 و نمره تز 19/21 در سال 1386 اطلاعات بیشتر

زمان بندی حضور من در دانشگاه

روز صبح محل حضور عصر محل حضور
شنبه از ساعت 8 تا 13 د آزاد کرج - کلاس کنترل پروژه از ساعت 14 تا 15 د امام صادق - کلاس کنترل پروژه
یک شنبه از ساعت 8 تا 12 دیوان محاسبات - دوره مدیریت پروژه از ساعت 13 تا 16 صنایع دفاع - مدیریت پروژه
دو شنبه از ساعت 8 تا 12 از ساعت 13 تا 16
سه شنبه از ساعت 10 تا 12 دیوان محاسبات - دوره مدیریت پروژه از ساعت 14 تا 18 دانشکده نفت - کلاس P6
چهار شنبه از ساعت 8 تا 13 د آزاد کرج - کلاس ارشد از ساعت 14 تا 16 د آزاد کرج - کلاس ارشد
پنج شنبه از ساعت 8 تا 17 از ساعت 14 تا 20
جمعه از ساعت 8 تا 14 از ساعت 14 تا 20

آخرین اخبار:

96/01/29; اخبار استخدامی; استخدام رشته مهندسی صنایع و مدیریت پروژه; مشاهده جزییات
13/ 7/ 93; ویرایش یازدهم چاپ نوزدهم کتاب مدیریت و کنترل پروژه; این کتاب در روز 20 مهرماه روانه بازار خواهد شد; مشاهده جزییات
92/8/12; محتوای دوره هاي آموزشي; دانلود دوره هاي آموزشي; مشاهده جزییات
اخبار بیشتر