نام محصول : كتاب استاندارد مدیریت طرح؛ PMI قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : ویرایش سوم از استاندارد مدیریت طرح می باشد توضیحات :

مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و همچنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک‏تک اجزای طرح قابل دستیابی نیست. مدیریت طرح، همسو نمودن چندین جزء را برای دستیابی به اهداف طرح در بر می گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد. .اجزای تشکیل‏دهنده طرح از طریق یک پیامد مشترک یا تحویل مجموعه ای از منافع، با یکدیگر مرتبط می شوند که اغلب اهمیت استراتژیکی برای سازمان حامی طرح دارد.

این استاندارد بیان می دارد که چگونه استراتژی سازمانی پایه ای برای مدیریت طرح و پورتفولیو ایجاد می نماید. استاندارد، اطلاعاتی را در خصوص مدیریت طرح ارائه می دهد که عموماً به عنوان "راهکار مناسب" در بیشتر طرح ها و زمان ها شناخته می شود یا به بیان دیگر مورد "پذیرش عام" قرار می گیرد.

 

مؤلف :  مؤسسه مدیریت پروژه، PMI
مترجم :  دکتر سیامک حاجی یخچالی، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
ناشر :  آریاناقلم

 


بازگشت