دوره آموزشی دوره آموزشی MINITAB

ظرفیت دوره : 28 نفر - ثبت نام شده ها: 28

مدت دوره : 12 ساعت

زمان برگزاری : به محض رسیدن به ظرفیت

هزینه : 790000 ریال

افراد واجد شرایط : دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی، مدیــران ، کارشناسان و پرسنل واحدهاي تضمين كيفيت ،فني مهندسي و ساير واحدهاي سازمان ، مالكين فرآيندها و كارشناسان مرتبط با پايش و اندازه گيري فرآيندها و انجام تحليل هاي آماري.

پیش نیازها : توجه توجه:دانشجویان عزیز لطفا جهت حضور لپ تاب به همراه داشته باشید.

آدرس : تهران، شهرك غرب، ميدان صنعت، رو به رو برج ميلاد نور، خيابان حسن سيف، كوچه 24، پلاك 14. (توجه:لطفا از آوردن خودرو شخصي خود به داخل كوچه اكيدا خود داري فرماييد. متشكرم) آدرس براي افرادي كه وسيله نقليه ندارند:از مترو شريف تاكسي هاي دادمان را سوار شده، سر خيابان حسن سيف پياده شده، 100 متر داخل خيابان حسن سيف، كوچه بيست و چهارم، داخل كوچه پلاك 14. شركت مترا آكادمي.

محتوای دوره :

اهداف دوره

 آشنایی با محیط نرم افزار  و قابلیت های مختلف آن

 نحوه ورود داده ها و انواع آنها در Minitab و برخی آیتم های مربوطه

 آشنایی با ابزارهای کیفیت

 آشنایی با انواع تحلیل های آماری

از جمله سرفصلهای دوره:

 • آشنایی با محیط نرم افزار Minitab
 • مروری بر قابلیتها و منوهای نرم افزار
 • نمودار هیستوگرام
 • Box plot
 • نمودار Bar chart
 • نمودار علت و معلول
 • نمودار پراکنش (Scatterplot)
 • نمودار پارتو
 • رسم نمودارهای کنترلی(تعيين نمودار هاي كنترلي و رسم نمودار ها در نرم افزار)  نمودارهاي کنترل( و (X , R) و (X,S) و (I,MR) و  P و NP C , و U))
 • بررسی نرمال بودن داده ها(آزمون کلموگروف-اسمیرنف)
 • آزمون های فرض(آزمون T و ویلکاکسون)
 • همبستگی(پیرسون)
 • آزمون فریدمن
 • تحلیل رگرسیون
جهت الزام شرکت در دوره، پرداخت مبلغ پیش پرداخت (10% شهریه) الزامی است، اگر دوره تشکیل نگردد این مبلغ عودت داده خواهد شد. توجه داشته باشید که برای پیش پرداخت تنها این دوره در سبد خرید شما باشد.
بازگشت