1397/11/09;
کانال تلگرام ما (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
drmajidsabzehparvar;
1398/09/25;
کانال whats app (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
https://chat.whatsapp.com/JjL8cvKKyUSLq34U0KlGQ0;
96/01/29;
اخبار استخدامی (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
استخدام رشته مهندسی صنایع و مدیریت پروژه;
27/ 3/ 98;
برنامه حضور من در ماههای آتی (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
روزهای سبز: خالی و روزهای قرمز: مشغول;
92/8/12;
محتوای دوره هاي آموزشي (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
دانلود دوره هاي آموزشي;
92/08/26;
شركت هاي متقاضي دانشجو براي كار آموز (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
شركت هاي زير مجموعه ي صنايع دفاع متقاضي كارآموز ;
92/7/17;
خاطره ای از آرون گاندی (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
درسی از دروغ نگفتن و تز عدم خشونت گاندی با نام اهیمسا;
92;
وضعیت آب و هوای (برای مشاهده ادامه خبر کلیک کنید.)
شهرها;