نام محصول : كتاب انرژي و امنيت Energy & Security قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : نسبت ميان انرژي و امنيت توضیحات :

Energy and Security: Strategies for a World in Transition

یکی از مباحث مطرح در دوران کنونی نسبت میان انرژی و امنیت است. وابستگی صنعت به انرژی و اهمیت روزافزون انرژی در رشد و توسعه یافتگی باعث شده تا منابع انرژی و امنیت آن نسبتی با امنیت ملی و امنیت جهانی داشته باشد.

مؤلف :  Jan H. Kalicki, David L. Goldwyn
مؤلف :  Woodrow Wilson Center Press / Johns Hopkins University Press
سال انتشار:    2013

 


بازگشت