دکتر مجید سبزه پرور دکترای صنایع

دکتر مجید سبزه پرور فارغ التحصیل دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران و عضو هیات علمی دانشگاه

مشاهده رزومه

مشاهده مدرک تحصیلی

msabzeh@gmail.com

کانال تلگرام ما: Drmajidsabzehparvar

کانال اینستاگرام:

  arisa_educational_group

Majidsabzehparvar

ایمیل و شماره تلفن مدیر سایت:  خانم مهندس سوگل محبی فرد 

  sogolmohebifard@gmail.com

   anna_nashenas@yahoo.com   09353748979

:محدوده فعالیتها

  دوره های علمی محدود مجازی بصورت غیرحضوری و یا رفع اشکال

 چند کتاب الکترونیکی تالیفی دکتر سبزه پرور