نام محصول : كتاب مدیریت پروژه در پروژه‌های نفت و گاز قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : مجموعه منحصربه‌فردی از چالش‌ها توضیحات :

کتاب حاضر ضمن تأکید بر موارد مشخصی که در پروژه‌ها دیده می‌شود، کاربرد گام‌به‌گام تکنیک‌های مدیریت پروژه را معرفی می‌نماید. با استفاده از چارچوب راهنمای پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه‌ی مؤسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آمریکا به عنوان مبنا، کتاب مدیریت پروژه در پروژه‌های نفت و گاز رویکرد یکپارچه‌ای را برای پوشش دادن مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت این پروژه‌ها را اتخاذ نموده است.این کتاب تکنیک‌های کمی و کیفی مختلفی را معرفی می‌نماید و مرجع کاملی برای دست‌اندرکاران حرفه‌ای مدیریت پروژه، مشاوران فنی و دانشجویان به شمار می‌رود.

مؤلف :  Adedeji B. Badiru, Samuel O. Osisanya
ناشر :  CRC Press
سال انتشار: 2013

 


بازگشت