نام محصول : كتاب درك بحران جهاني انرژي قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : از سری کتابهای سیاست عمومی توضیحات :

Understanding the Global Energy Crisis

رشد جمعیت، تقاضای بالای انرژی و تداوم وابستگی به سوختهای فسیلی از دلایل اصلی بحران انرژی در سطح جهانی است.این اثرات تنها محدود به حوزه زیست محیطی انسان نیست و بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی بشر نیز تأثیرات شگرفی را دارد.
از اینرو برای بررسی و مواجهه با مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی و مسائل و مشکلات ناشی از آن تنها به راه حلهای مهندسان نیاز نیست. علاوه بر مهندسان سیاستمداران نیز باید از تبعات اجتماعی و اقتصادی این مسائل آگاه باشند.این آگاهی باعث خواهد شد تا از رهگذر سیاستگذاری این مسائل به طور جدی تری مورد توجه قرار گیرند.

مؤلف : Eugene D. Coyle& Richard A. Simmons

مؤلف : Purdue University Press

سال انتشار : 2014


بازگشت