نام محصول : كتاب آيا منابع نفتي رو به اتمام است قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : منابع نفتي جهان توضیحات :

Oil Panic And The Global Crisis: Predictions And Myths

در این کتاب ابتدا مفروضات و استدلالات کلیدی به‌طور خلاصه به بحث گذاشته شده و سپس توسط نویسنده به چالش کشیده می‌شوند. همچنین، مؤلف با استفاده از طرح‌های گرافیکی ساده، واقعیت‌های مربوط به عرضه و تقاضای نفت و فرسودگی منابع را به نمایش می‌گذارد.

مؤلف :      steven M. Gorelick    

ناشر :        Wiley-Blackwell

سال انتشار : 2009


بازگشت