نام محصول : كتاب استاندارد بین المللی ایزو 21500:2012 قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : نخستین استاندارد مدیریت پروژه سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO) توضیحات :

این استاندارد بینالمللی، توصیفی کلان از مفاهیم و فرآیندهای مناسب مدیریت پروژه را شکل میدهند، ارائه میدهد.در بخش اول این کتاب دامنه کاربرد این استاندارد و در بخش دوم اصطلاحات و تعاریف مندرج در بخش های بعد بیان می شوند.در بخش سوم به مفاهیم مدیریت پروژه از قبیل پروژه، مدیریت پروژه، راهبرد سازمانی و پروژه ها، ذی نفعان، شایستگی های کارکنان و ... پرداخته می شود.  بخش چهارم که دربرگیرنده حجم عمده کتاب است به فرایندهای مدیریت پروژه،گروه های فرایندی و گروه های موضوعی از قبیل یکپارچگی،ذی نفعان، محدوده، منابع، زمان، هزینه، ریسک، کیفیت و... می پردازد. این استاندارد بینالمللی، راهنماییهایی را درباره مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می کند که برای عملکرد پروژه مهم و بر آن تأثیرگذار هستند.

مخاطبان هدف برای این استاندارد بینالمللی عبارتند از:

الف. مدیران عالی و حامیان پروژه، تا درک بهتری از اصول و شیوه های مدیریت پروژه پیدا کنند و قادر باشند تا پشتیبانی و راهنماییهای مناسب را برای مدیران پروژه، تیم های مدیریت پروژه، به عمل آورند.

ب. مدیران پروژه، تیمهای مدیریت پروژه و اعضا تیم پروژه، به‌طوری که آنان با برخورداری از یک مبنای مشترک، بتوانند استانداردها و شیوههای خود را  با استانداردها و شیوههای دیگران مقایسه نمایند.

ج. تهیه‌کنندگان استانداردهای ملی یا سازمانی، جهت کاربرد در تهیه استانداردهای مدیریت پروژهای که در یک سطح اصلی با استانداردهای دیگر، سازگار باشند.

کتاب « استاندارد بین المللی ایزو 21500:2012 راهنمای مدیریت پروژه» برای نوبت پاییز 92 از سوی انتشارات مهربان نشر در 90 صفحه روانه بازار نشر شده است.

مؤلف :  سازمان بین المللی استاندارد
مؤلف :  عبدالکریم پهلوانی
مؤلف :  انتشارات مهربان
سال انتشار: 1392
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: www.mehrabanshop.com

 


بازگشت