نام محصول : كتاب Desert Kingdom قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia توضیحات :

 

نفت و آب و علم و تکنولوژی مورداستفاده برای تحت کنترل درآوردن این دو منبع طبیعی، از دیرباز در قلب و مرکز اقتدار سیاسی عربستان سعودی قرار داشته است. در واقع، فراوانی نفت و ثروت خارق‌العاده‌ای که ایجاد کرده است، پایه و ستون برتری سیاسی خاندان آل سعود را در عربستان تشکیل می‌دهد.کتاب «پادشاهی صحرا: چگونگی شکل‌گیری عربستان سعودی مدرن توسط دو عامل نفت و آب»، نقش هدایت و کنترل منابع آبی را نیز در چگونگی ایجاد دولت در عربستان سعودی دخیل می‌داند. اهمیت آب در عربستان سعودی با توجه به صحرای آن اندازه‌گیری می‌شود. عربستان سرزمین بسیار کم‌آبی است که در آن بهره‌برداری از منابع آبی تنها با استفاده از قدرت مرکزیت‌یافته امکان‌پذیر است. در سال‌های طولانی قرن بیستم، در نتیجه تلاش‌ها برای کنترل و مدیریت آب و نفت، عربستان سعودی به عنوان یک دولت مدرن شکل گرفت.همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در عربستان، قدرت حکومت مرکزی در برابر منابع آب، فضا و مردم این کشور افزایش یافته است. در این میان، عملیات‌های شرکت‌های نفتی عرب و آمریکایی در بسط و دستیابی به قدرت اعمال اراده بر محیط‌زیست، تأثیر بسزایی داشته است.

 

مؤلف :  Toby Craig Jones
ناشر :  Harvard University Press
سال انتشار: 2010

 


بازگشت