نام محصول : كتاب U.S. Energy Policy قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : سیاست انرژی ایالات متحده و تداوم شکست" نوشته "پیتر گروس من" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. توضیحات :

 

این کتاب به بررسی تاریخ تحلیلی سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا می پردازد. در واقع رویکرد کتاب تحلیلی است و برای این منظور تاریخچه سیاست انرژی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.در طول 40 سال گذشته دولت آمریکا در تلاش بوده تا خط مش و سیاست جامعی را در خصوص انرژی به اجرا بگذارد.

اما این تلاش به کرات با شکست مواجه شده است. علت این شکستها در نتیجه نبود اراده یا منابع مالی نبوده است بلکه آنچه زمینه ساز این شکستها است این است که این کشور نتوانسته میان آنچه که می خواهد اتخاذ کند و آنچه که می توانست انجام دهد فرق قائل شود.

تلاش نویسنده این است تا نشان دهد که چرا و چگونه ایالات متحده آمریکا نتوانسته به چنین سیاست جامعی دست یابد.

بر این اساس نویسنده سیاستهای انرژی ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار داده است و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چرا این سیاستها به طور اجتناب ناپذیری با شکست مواجه شدند.

نویسنده معتقد است که به طور ویژه در طول 40 سال گذشته سیاستگذاران حوزه انرژی نه تنها سیاستهایی را اتخاذ کردند که منجر به شکست شده بلکه فرآیند سیاسی طی شده نیز منجر به شکست شده است.

 

مؤلف :  Peter Z. Grossman
ناشر :  cambridge university press
سال انتشار: 2013
 

 


بازگشت