نام محصول : كتاب The Crisis in Energy Policy قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : کتاب "بحران در سیاست انرژی" اثر جان دویچ از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده است. توضیحات :

نویسنده معتقد است که سه هدف اصلی و مهم باید از رهگذر سیاست جامع انرژی قابل حصول باشد. هدف اول این است که این سیاست باید بتواند یک رهیافت کارا و مؤثر را برای تغییرات آب و هوایی توسعه و گسترش دهد.

هدف دوم این است که سیاست جامع انرژی باید از سوختهای فسیلی به انرژیهای نوین تجدیدپذیر گذر کند.

هدف سوم یک سیاست انرژی به ظن نویسنده باید بتواند بر اساس مصرف درست و مؤثر انرژی از وابستگی به واردات نفت بکاهد.

نویسنده این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چرا هر تلاش و کوششی برای تحقق این اهداف در سیاست انرژی در زمان کوتاهی منجر به شکست می‌شود.

 

مؤلف :  John M. Deutch
ناشر :  Harvard University Press
سال انتشار: 2011

 


بازگشت