مدیریت استراتژیک-دوره ان لاین جامع كارت امتيازي متوازن(BSC) با آقای مهندس محمدرضا‌ رضایی‌ قهرمان( در حال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
كنترل فرآيند آماري(SPC)
اطلاعات بیشتر
مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو2015:9001
اطلاعات بیشتر

بازگشت