همایش آن لاین اصول مقاله نویسی ISI وپایان نامه نویسی پروفسور امیری (درحال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
دوازدهمین دوره آموزشی اصول مقاله نویسی ISI پروفسورامیری (درحال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی صفر تاصد پایان نامه نویسی از تصویب تا دفاع
اطلاعات بیشتر
دوره اموزش حرفه ای پروپوزال نویسی ارشد مهندسی
اطلاعات بیشتر
آموزش نرم افزار SPSS
اطلاعات بیشتر
شانزدهمین دوره متخصص حرفه ای در Excel از پایه تا پیشرفته- مهندس ترابی- آنچه حرفه ای ها نمی دانند (در حال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
دوره آن لاین ومجازی آموزش فینگرفود
اطلاعات بیشتر
دوره آن لاین و مجازی آموزش شیرینی پزی
اطلاعات بیشتر
دوره آن لاین مجازی آموزش انواع کیک
اطلاعات بیشتر
آموزش کیک توسط گروه cookies
اطلاعات بیشتر
آموزش از صفر تا صد کوکی وبیسکویت گروه cookies
اطلاعات بیشتر
آموزش تزیین کیک توسط گروه cookies
اطلاعات بیشتر
آموزش از صفرتاصد فینگرفود -گروهcookies
اطلاعات بیشتر
هفتمين دوره آموزشی داشبورد های حرفه ای مدیریتی در اکسل- با آقای مهندس افشار(در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
پانزدهمين دوره متخصص حرفه ای در Excel از پایه تا پیشرفته- مهندس ترابی- آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزارشد)
اطلاعات بیشتر
دومین کارگاه کاربرد اکسل در مدیریت پروژه ٍ Excel In Project Management(در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
چهاردهمين دوره متخصص حرفه ای در Excel از پایه تا پیشرفته- مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هفتمین دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
سیزدهمين دوره متخصص حرفه ای در Excel از پایه تا پیشرفته- مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
ششمين دوره آموزشی داشبورد های حرفه ای مدیریتی در اکسل- با آقای مهندس افشار(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
ششمين دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دوازدهمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
پنجمين دوره آموزشی داشبورد های حرفه ای مدیریتی در اکسل- با آقای مهندس افشار(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
اولين كارگاه آموزشي نرم افزار SPSS با طراحی و تحلیل پرسشنامه -مهندس مرتضوی
اطلاعات بیشتر
یازدهمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) دهمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس سلیمانی- آنچه حرفه ای ها نمی دانند (در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
پنجمين دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نهمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (در حال برگزاری)
اطلاعات بیشتر
کاربرد اکسل در مدیریت پروژه ٍ Excel In Project Management(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هشتمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهارمين دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهارمين دوره آموزشی داشبورد های حرفه ای مدیریتی در اکسل- با آقای مهندس افشار(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هفتمين دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سومین دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (برگزار شد )
اطلاعات بیشتر
یازدهمین دوره مقاله نویسى ISI توسط دکتر امیرى (برگزارشد)
اطلاعات بیشتر
ششمین دوره ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سومین دوره آموزشی داشبورد های حرفه ای مدیریتی در اکسل- با آقای مهندس افشار(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی داده کاوی
اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی MINITAB
اطلاعات بیشتر
دومین دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)- با آقای مهندس افشار (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
کارگاه آمادگی معاملات بورس (توسط خانم مهندس سخایی)
اطلاعات بیشتر
دهمین دوره مقاله نویسى ISI توسط دکتر امیرى (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
شیرینی پزی حرفه ای (بهترین چیزکیک ها) مدرس: خانم کیانا لطفی
اطلاعات بیشتر
ترفندهای حرفه ای در Excel - مهندس افشار - آنچه حرفه ای ها نمی دانند (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مقاله نویسى ISI توسط دکتر امیرى(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نرم افزار Matlab و جعبه ابزارهای کاربردی آن توسط مهندس مرتضوی(در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
شبیه سازی با نرم افزار Arena توسط مهندس مرتضوی(در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر

بازگشت